Usługa języka migowego
A A A

Ryszard Woźniak

Ryszard Woźniak Malarz, performer, autor tekstów, pedagog wystawa w Galerii Test w 2014 roku

Malarz, performer, autor tekstów, pedagog.

1976-81 studiował malarstwo w pracowni profesora Stefana Gierowskiego

1982-92 współtworzył formację artystyczną GRUPPA

1993-94 współorganizował i współprowadził (z J. Modzelewskim i M. Sobczykiem) prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie

1995-2000 współdziałał w Stowarzyszeniu KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej) i w powołaniu uczelnianej Galerii PWW (Pracownia Wolnego Wyboru) w Zielonej Górze

Od 1992 roku prowadzi dyplomującą Pracownię Malarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Jest autorem koncepcji: „Sztuka sprzeciwu” i „Sztuka podziwu”. Jest laureatem nagród w dziedzinie sztuk plastycznych, autorem unikalnej polichromii w cerkwi neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem. Prace malarskie Ryszarda Woźniaka znajdują się w prestiżowych państwowych kolekcjach muzealnych i w ważnych zbiorach prywatnych.

Ryszard Woźniak od wielu lat związany jest z twórczością artystyczną. To malarz, performer, pedagog oraz twórca artykułów o sztuce. Jako członek GRUPPY reprezentuje nurt nowej ekspresji. Postawa Ryszarda Woźniaka polega na konceptualnym wykorzystywaniu obrazu jako nośnika sztuki. Woźniak problematyzuje malarskie formy integrując je z ważnym dla niego sensem wypowiedzi. Używa znaku, symbolu i metafory tworząc własne idiomy wyrazowe. Obrazy i teksty Ryszarda Woźniaka komentują rzeczywistość i aktualne zjawiska z obszaru sztuki.

Twórczości malarskiej Ryszarda Woźniaka przez lata towarzyszą działania bliskie sztuce performance. Ewoluują one od najprostszych form zachowań wobec publiczności, do działań złożonych, trwających wiele dni. Sam autor opisując te zdarzenia używa terminu pseudo-performance. Chociaż są one zróżnicowane formalnie, większość jest ściśle powiązana z jego malarską aktywnością.

Zobacz wystawy w Galerii TEST

do góry