Usługa języka migowego
A A A

RYSZARD WOŹNIAK. Zmysł porządku

Wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda Woźniaka Zmysł porządku odbył się 7 maja 2014 roku.
NOC MUZEÓW 2014 była podczas trwania wystawy – więcej o imprezie, o koncercie pod informacją o wystawie.

Ryszard Woźniak Malarz, performer, autor tekstów, pedagog wystawa w Galerii Test w 2014 roku

Malarz, performer, autor tekstów, pedagog.

1976-81 studiował malarstwo w pracowni profesora Stefana Gierowskiego

1982-92 współtworzył formację artystyczną GRUPPA

1993-94 współorganizował i współprowadził (z J. Modzelewskim i M. Sobczykiem) prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie

1995-2000 współdziałał w Stowarzyszeniu KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej) i w powołaniu uczelnianej Galerii PWW (Pracownia Wolnego Wyboru) w Zielonej Górze

Od 1992 roku prowadzi dyplomującą Pracownię Malarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Jest autorem koncepcji: „Sztuka sprzeciwu” i „Sztuka podziwu”. Jest laureatem nagród w dziedzinie sztuk plastycznych, autorem unikalnej polichromii w cerkwi neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem. Prace malarskie Ryszarda Woźniaka znajdują się w prestiżowych państwowych kolekcjach muzealnych i w ważnych zbiorach prywatnych.

Ryszard Woźniak od wielu lat związany jest z twórczością artystyczną. To malarz, performer, pedagog oraz twórca artykułów o sztuce. Jako członek GRUPPY reprezentuje nurt nowej ekspresji. Postawa Ryszarda Woźniaka polega na konceptualnym wykorzystywaniu obrazu jako nośnika sztuki. Woźniak problematyzuje malarskie formy integrując je z ważnym dla niego sensem wypowiedzi. Używa znaku, symbolu i metafory tworząc własne idiomy wyrazowe. Obrazy i teksty Ryszarda Woźniaka komentują rzeczywistość i aktualne zjawiska z obszaru sztuki.

Twórczości malarskiej Ryszarda Woźniaka przez lata towarzyszą działania bliskie sztuce performance. Ewoluują one od najprostszych form zachowań wobec publiczności, do działań złożonych, trwających wiele dni. Sam autor opisując te zdarzenia używa terminu pseudo-performance. Chociaż są one zróżnicowane formalnie, większość jest ściśle powiązana z jego malarską aktywnością.

 

Ryszard Woźniak Malarz, performer, autor tekstów, pedagog wystawa w Galerii Test w 2014 roku

 

Zmysł porządku

Oto jak przejawiają się moje obrazy. Przychodzą nie wiadomo skąd, rozgrywają się w umyśle i odchodzą nie wiadomo dokąd. Manifestują się podobnie jak pojedyncze myśli na dowolny temat. Gdy okazują się być dostatecznie mocne, by budzić konkretne emocje, domagają się zapisu, opracowania i utrwalenia w formie wizerunków.

W ramach wystawy pt: Zmysł porządku, przedstawiam trzy cykle portretów. Jeden z nich stanowią podobizny pochodzące z propagandowego zestawu zdjęć pod nazwą Bojownicy o wolność i postęp społeczny, znalezione wśród pozostałości poprzedniego politycznego ustroju. Drugi, to portrety aktywistek z grupy Pussy Riot a trzeci, to wielokrotnie powtórzona podobizna postaci rozstrzelanego, cytowana przeze mnie z obrazu Andrzeja Wróblewskiego z 1949 roku, Rozstrzelanie VII.

Portretowane osoby łączy niewątpliwie kilka wspólnych cech; działanie podyktowane nieodpartą potrzebą zmiany zastanej sytuacji, determinacja i odwaga w manifestowaniu indywidualnej postawy oraz gotowość poniesienia najwyższej ofiary, ofiary życia, w imię wyznawanych wartości. Odkryłem, że wszystkie portretowane osoby, oglądane z ahistorycznego oddalenia, z perspektywy obecnej sytuacji w Polsce i w Europie ujawniają swój dekoracyjny potencjał. Zestawiam więc konkret portretu z ornamentem będącym jego abstrakcyjnym uzupełnieniem. Stosuję w tych obrazach znany malarski trik aby umieścić je w przestrzeni, ale poza czasem. Liczba wynikająca z powtórzenia oraz ornamentalne tło, przenoszą to, co jednostkowe w tych portretach, na inny, bardziej uniwersalny poziom. Na tym poziomie manifestują się „szczeliny istnienia”, w które pracując nad obrazami, wielokrotnie decydowałem się zaglądać.

 

RYSZARD WOŹNIAK
marzec 2014

www.ryszardwozniak.pl

Ryszard Woźniak obraz 2

do góry