Usługa języka migowego
A A A

Prot Jarnuszkiewicz

Prot Jarnuszkiewicz urodził się w Warszawie w 1977 roku. Ukończył wyższe studia na Wydziale Operatorskim PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, uczęszczając jednocześnie na zajęcia na Wydziale Fotografii (studia zaoczne). W 2002 roku uzyskał dyplom i tytuł magistra sztuki, w 2005 roku tytuł doktora sztuki filmowej w dyscyplinie fotografia, w 2010 roku tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych (w dyscyplinie sztuki piękne), a następnie stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych (profesor nadzwyczajny).
Pracuje czynnie jako fotograf, prowadząc własne studio. Oprócz praktyki zawodowej, w której styka się z różnorodnymi firmami, teatrami i wydawnictwami, zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii) oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Ma za sobą kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych, liczne realizacje teatralne (głównie jako reżyser światła) oraz wiele publikacji.
Od 2008 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików oraz do rady artystycznej Związku.

JARNUSZKIEWICZ O SOBIE:
„…Każdy na swój sposób radzi sobie z faktem, że czas jest tworem linearnym, biegnącym w jednym tylko kierunku. Dla mnie jest to tym uciążliwsze, że najwidoczniejszym jego przejawem jest to, jak oddziaływuje na otaczające mnie osoby. Upływanie chwil staje się tożsame z przemijaniem ludzi. Dlatego właśnie fotografowanie stało się moim sposobem na życie. Sposobem na to, by wyrwać wybrane chwile z tego procesu. Spotęgować je w czasie.”

WYKSZTAŁCENIE

W roku 1997, rozpoczęcie studiów dziennych na wydziale operatorskim, a w 1998 na wydziale fotografii (studia zaoczne) PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. W kwietniu 1999 roku udział w warsztacie operatorskim Kodaka prowadzonym przez Christophera Harta z Easteman Kodak Co. Dyplom magistra sztuki na wydziale operatorskim uzyskał we wrześniu 2002 roku. Październik 2005 roku, otrzymanie tytułu doktora sztuki filmowej w dyscyplinie fotografia. Kwiecień 2008 roku, wstąpienie do Związku Polskich Artystów Fotografików oraz do rady artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. Lipiec 2010 roku, otrzymanie tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych (w dyscyplinie sztuki piękne). Grudzień 2010 roku, otrzymanie stanowiska profesora Akademii Sztuk Pięknych (profesor nadzwyczajny). Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie.

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA
VII.2010 Otrzymuje prowadzenie autorskiej pracowni fotografii (Pracownia Narracji Fotograficznej) na 2,3,4,5 roku na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. XI.2009 Zostaje wybrany kierownikiem katedry fotografii na wydziale Szuki Medów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2009 roku rozpoczyna pracę na nowoutwożonym wydziale Sztuki Mediów i Sce­nografii na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2006 do 2010 roku współpracuje z Wydziałem Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie prowadząc autorski program wykładów o fotografii. Od 2006 współpraca z PWSFTv i T. im. Schillera w Łodzi – gościnne wykłady autorskie. Od 2004 roku prowadzę zajęcia fotograficzne w Warszawskiej Szkole Filmowej. We wrześniu 2004 roku objąłem indywidualną pracownie fotografii na ASP w Warszawie.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE
• XII.2011 – Wystawa indywidualna w Galerii B&B w Bielsku Białej
• X.2011 – Wystawa Indywidualna w Galerii Jarnuszkiewiczów w Warszawie
• IX.2011 – Wystawa Hommage dla Piotra Łazarkiewicza zrealizowana wraz z Elżbietą Banecką w Auli Głównej ASP w Warszawie.
• VII.2011 – Kurator wystawy 5 wspaniałych (Witold Krassowski, Wojciech Prażmowski, Tomasz Sikora, Andrzej Świetlik, Tomasz Tomaszewski) w galerii Spokojna.
• VI.2011 – Wystawa zbiorowa w XX rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła II w Białymstoku, Galeria PB WA Białystok.
• V.2011 – projekt fotograficzny do katalogu wystawy Arbeitsplatz Mirosława Bałki, Salon ASP w W-wie
• V.2011 – Wystawa zbiorowa w PJWSTK w Warszawie ramach Nocy Muzeów.
• IV.2011 – Wystawa Indywidualna w Galerii Jarnuszkiewiczów w Warszawie.
• I.2011 – Wystawa Zbiorowa “Salon Zimowy” – Galeria Salon ASP w Warszawie
• XI.2010 – Wystawa Indywidualna w galerii Warszawskiej Szkoły Filmowej w Warszawie.
• X.2010  – wystawa indywidualna w galerii „Węgliszek” w Bydgoszczy.
• X.2010 – wystawa zbiorowa Artyści Galerii  Galeria Spokojna 15 w Warszawie.
• IV.2010 – wystawa zbiorowa Katedra Multimediów w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.
• XI.2009 – wystawa indywidualna Nieobecność w muzeum im.Stanisława Staszica w Pile.
• II.2009 – wystawa indywidualna Nieobecność w galerii ZPAF “Obok”.
• XII.2008 – wystawa indywidualna Portret rodzinny w galerii Jarnuszkiewiczów w Warszawie
• XI.2008 – wystawa zbiorowa z wydziału grafiiki ASP w Warszawie Młoda Grafika w Galerii Sztuki Mediów w Warszawie
• V.2008 – wystawa indywidualna Przestrzeń w Warszawskiej Szkole Filmowej
• IV.2008 – wystawa indywidualna w galerii Związku Fotografików w Wilnie Fotografie
• V. 2007 – udział w wystawie zbiorowej w Galerii FF w Łodzi Technika rejestracji, a plastyka fotografii.
• IV. 2007 – udział w sesji naukowej w PJWSTK w Warszawie Rozpoznanie przestrzeni wraz z wy­kładem autorskim oraz wystawą indywidualną.
• V.2006 – wystawa poaukcyjna polskiej fotografii artystycznej w Warszawskim domu aukcyjnym “Rempex” (kolejne edycje 07, 08, 09 też)
• 2006 – Wystawa indywidualna w galerii Tygmart w Warszawie Prot Jarnuszkiewicz – Fotografie
• VII.2005 – wystawa autorska w galerii “Przy Rynku” w Kazimierzu Dolnym przy wsparciu fundacji „Pojutrze”.
• IV.2005 – wystawa indywidualna i wykład autorski w galerii SD w Wilanowie w ramach Warszawskiego Festiwa­lu Fotografii Artystycznej.
• VIII.2003 – indywidualna wystawa fotografii w Galerii „Przy Rynku” podczas festiwalu filmowego w Kazimierzu Dolnym.
• XI. 2000 – wystawa indywidualna w Galerii Nova przy Teatrze Nowym w Warszawie.
• VI.1999 – udział w wystawie zbiorowej w galerii P.W.S.F.Tv i T. im.Leona Schillera w Łodzi.
• VI.1998 – udział w wystawie zbiorowej – galeria P.W.S.F.Tv i T. im.Leona Schillera w Łodzi.
• V. 1998 – indywidualna wystawa zdjęć na wydziale grafiki ASP w Warszawie.

REALIZACJE TEATRALNE
• IV.2011 – reżyseria światła w przedstawieniu Merlin Mongoł w reżyserii Bogusława Lindy w Teatrze Ateneum w Warszawie.
• II.2011 – reżyseria światła w przedstawieniu Osiem i pół kobiety w reżyserii Piotra Cieślaka w Teatrze Studi w Warszawie.
• II.2011 – reżyseria światła w przedstawieniu Sierpień w reżyserii Grzegorza Brala w Teatrze Studio w Warsza­wie.
• XI.2011 – reżyseria światła w przedstawieniu Obsługiwałem angielskiego króla w reżyserii Piotra Cieślaka w Te­atrze Nowym w Poznaniu.
• X.2011- reżyseria światła w przedstawieniu Podróż z Odensee w reżyserii Marcina Jarnuszkiewicza Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach.
• VI.2011 – reżyseria światła w przedstawieniu Kontrasty -Warszawski Teatr Tańca w Teatrze Wielkim w Warszawie.
• II.2011 – reżyseria światła w przedstawieniu Nowy Don Kichot w reżyserii Natalii Kozłowskiej w Teatrze Polskim w Warszawie.
• V.2010 – reżyseria światła w przedstawieniu Electric Balroom w reżyserii Andrzeja Domalika w Teatrze Naro­dowym w Warszawie.
• I.2010 – reżyseria światła w przedstawieniu Łabędzie w reżyserii Karoliny Kolendowicz w Akademii Teatralnej w Warszawie.
• I.2010 – reżyseria światła i projekcji wideo w przedstawieniu Król Duch w reżyserii Natalii Korczakowskiej w In­stytucie Teatralnym w Warszawie.
• XII.2009 – reżyseria światła w przedstawieniu Widma w reżyserii Karoliny Kolendowicz w Akademii Teatralnej w Warszawie.
• XI.2009 – reżyseria światła w przedstawieniu Z cyklu: prace domowe Marcina Jarnuszkiewicza w Teatrze Aca­demia w Warszawie.
• X.2009 – reżyseria wizualizacji i scen wideo w przedstawieniu Solaris: Raport Natali Korczakowskiej w Teatrze Rozmaitości w Warszawie.
• IX.2009 – reżyseria światła w spektaklu Woyzek Andrzeja Domalika w teatrze Bagatela w Krakowie.
• II.2009 – reżyseria światła w przedstawieniu dyplomowym Akademii Teatralnej w Warszawie Sceny z Różewi­cza w reż. Wiesława Komasy.
• XI.2008 – reżyseria światła w przedstawieniu dyplomowym Akademii Teatralnej w Warszawie Trzy siostry w reż. Andrzeja Domalika.
• X.2008 – reżyseria światła do sztuki Nelly w reż. Natalii Korczakowskiej na podstawie powieści Fiodora Dosto­jewskiego w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
• VI.2008 – reżyseria światła do sztuki Andrzeja Domalika Orkiestra Tytanic w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
• IV.2008 – reżyseria światła do sztuki Marcina Jarnuszkiewicza Don Juan w Teatrze Nowym w Łodzi.
• II.2008 – reżyseria światła i sekwencji wideo do sztuki Natalii Korczakowskiej Elektra w Teatrze im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

• XI.2012 – Książka Bauman/Bałka (zdjęcia wykonane w VII i VIII 2011) projekt Narodowego Centrum Kultury w trakcie realizacji.
• IX.2011 – Katalog wystawy z tekstami o artyście – Hommage dla Piotra Łazarkewicza.
• XI.2010 – Katalog wystawy w Warszawskiej Szkole Filmowej .
• IV.2011 – Realizacja zdjęć do książki Biała dama Hanny Krall, wyd. Świat Książki (IV.2011).
• X.2010 – Katalog wystawy Artyści Galerii.
• X.2010 – Album do wystawy Arbeitsplatz Mirosława Bałki z autorskim projektem fotograficznym pracowni artysty.
• X.2010 – Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych Aspiracje – Przewodni tekst autorski wraz z ilustracjami fotograficznymi.
• Od II.2008 – publikacje w pismach “Teatr” i “Didaskalia” (fotografie z realizowanych spektakli )
• XI.2007 – pismo “Warsaw Point”, ilustracje fotograficzne do artykułu o rodzinie Jarnuszkiewiczów.
• XII.2006-V.2007 – współpraca z prof. Aleksandrem Jackowskim nad tekstem i opracowaniem fotograficznym dotyczącym prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Publikacja w pismie „Konteksty”.
• Od VI.2006 – publikacje w ramach Galerii Jarnuszkiewiczów. (Katalogi, reprodukcje rzeźb i portrety twórców).
• Od III.2006 – stała współpraca z galerią “Studio” w Warszawie. (W tym realizacje katalogów i albumów sztuki takich twórców jak: Grzegorz Pabel, Alfred Ryszka, Janusz Pastwa).
• I.2006 – udział w kampanii społecznej Kocham – nie biję, zdjęcie przewodnie kampanii na billboardach w du­żych miastach Polski.
• Od III.2005 – Publikacje fotografii w dodatku do dziennika Rzeczpospolita “Piąta Aleja”
• IV. 2000 – publikacja autorska w miesięczniku „Pozytyw”.
• VIII.1998 – publikacja w magazynie „Konteksty”.
• 1998 – publikacja autorska z opisem postaci w Kwartalniku Polskiej Fotografii „OKO”.
• Od 1998 do 2002 – współpraca z wydawnictwem Tenten. Liczne publikacje w ramach wydawnictw książkowych.
• Ponadto kilkadziesiąt publikacji w katalogach wystaw.

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
• V.2012 – wyjazd wizytujący i dydaktyczny do Instytutu Surikowa w Moskwie (Rosja).
• IV.2012 – wyjazd wizytujący i dydaktyczny do Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (Włochy).
• VI.2011 – zaproszenie przez kierownika studiów doktoranckich Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warsza­wie adi.IIst. Małgorzatę Gardę, prof. ASP do prowadzenia zajęć i doktoratów na trzyletnich studiach trzeciego stopnia.
• IV.2011 – wyjazd wizytujący i dydaktyczny do Akademii Sztuk Pięknych w Palermo (Włochy).
• IX.2010 – przyznanie pracowni dyplomującej na studiach drugiego stopnia na Wydziale Sztuki Mediów i Sceno­grafii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
• I.2010 – IV.2011 – Współtworzenie z Teatrem Wielkim Operą Narodową programu dla młodzieży licealnej promocji sztuki operowej, fotograficznej I filmowej – “Fot-ON”.
• V.2010 – wyjazd wizytujący i dydaktyczny do Akademii Sztuk Pięknych w Carrara (Włochy).
• VI.2009 – Przyznanie pracowni licencjackiej na II i III roku nowopowstałego wydziału Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
• VI.2008 – II.2009 – współpraca z Polskim Radiem w ramach audycji fotograficznych.
• Od III.2008 – prowadzenie własnej pracowni autorskiej w studium ZPAF. (Współwykładający w ZPAF m.in: Mi­kołaj Grynberg, Tomasz Sikora, Adam Sobota, Andrzej Świetlik, Paweł Żak).
• Od II.2007 – przyznanie zajęć ze studentami III roku i pracowni licencjackiej na wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.
• Od II.2006 – prowadzenie pracowni fotografii na wydziale Sztuki Nowych Mediów na PJWSTK w Warszawie. Program autorski.
• I.2006 – wykład autorski dla studentów fotografii na PWSFTv i T im. Leona Schillera w Łodzi.
• Od IX.2004 – prowadzenie pracowni fotografii użytkowej na specjalizacji projektowanie fotograficzne na wydzia­le grafiki ASP w Warszawie (do VI.2008).
• Od IV.2004 – Współtworzenie wydziału fotografii Warszawskiej Szkoły Filmowej M.Ślesickiego i B.Lindy oraz prowadzenie zajęć według programu autorskiego. (Współwykładający w WSF m.in: prof.Bogdan Dziworski)
• od IV.2002 (do XII.2003) – prowadzenie zajęć z fotografii reklamowej w Miami AD School w Warszawie (wykłady w języku angielskim).
• od X. 2001 do VI.2004 – współprowadzenie zajęć w pracowni fotografii na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięk­nych w Warszawie (główny prowadzący: prof. Rosław Szaybo).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• XII.2010 – przyznanie nagrody rektorskiej Pegaz za specjalne osiągnięcia na rzecz uczelni i prowadzonej dydaktyki.
• V.2011 – zaproszenie i udział w konferencji rektorów Europejskich Wyższych Szkół Artystycznych w Jerozolimie.
• VI.2011 – wybór na druga kadencje do Rady artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików.
• XI.2010 – wizytacja I opiniowanie Festiwalu ParisPhoto finansowana przez Fundację Kapitału Ludzkiego.
• X.2010 – nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
• IV.2010 – nominacja na stanowisko prodziekana Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
• XII.2009 – nagroda rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne oraz wkład w pracę na rzecz uczelni.
• XII.2009 – jednomyślna decyzja rady wydziału sztuki mediów i scenografii ASP w Warszawie o otwarciu przewodu habilitacyjnego na podstawie realizacji Nieobecność. Presupozycja przestrzeni.
• XI.2009 – nominacja na kierownika katedry fotografii wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie.
• XI.2008 -V.2009 – współuczestniczenie w tworzeniu nowego wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Sztuki Mediów i Scenografii.
• VII.2008 – zdjęcia reklamowe do projektu dla Telewizji Canal + (nagroda za identyfikację wizualną w Polskim Konkursie Reklamy).
• VI.2008 – nominacja do rady artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików (kadencja – 3 lata).
• IV.2008 – przyjęcie do Związku Polskich Artystów Fotografików na zaproszenie prezesa związku pana Mariusza Wideryńskiego

Zobacz wystawy w Galerii TEST

do góry