Usługa języka migowego
A A A

PROT JARNUSZKIEWICZ. Fotografia

Prot Jarnuszkiewicz urodził się w Warszawie w 1977 roku. Ukończył wyższe studia na Wydziale Operatorskim PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, uczęszczając jednocześnie na zajęcia na Wydziale Fotografii (studia zaoczne). W 2002 roku uzyskał dyplom i tytuł magistra sztuki, w 2005 roku tytuł doktora sztuki filmowej w dyscyplinie fotografia, w 2010 roku tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych (w dyscyplinie sztuki piękne), a następnie stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych (profesor nadzwyczajny).
Pracuje czynnie jako fotograf, prowadząc własne studio. Oprócz praktyki zawodowej, w której styka się z różnorodnymi firmami, teatrami i wydawnictwami, zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii) oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Ma za sobą kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych, liczne realizacje teatralne (głównie jako reżyser światła) oraz wiele publikacji.
Od 2008 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików oraz do rady artystycznej Związku.

JARNUSZKIEWICZ O SOBIE:
„…Każdy na swój sposób radzi sobie z faktem, że czas jest tworem linearnym, biegnącym w jednym tylko kierunku. Dla mnie jest to tym uciążliwsze, że najwidoczniejszym jego przejawem jest to, jak oddziaływuje na otaczające mnie osoby. Upływanie chwil staje się tożsame z przemijaniem ludzi. Dlatego właśnie fotografowanie stało się moim sposobem na życie. Sposobem na to, by wyrwać wybrane chwile z tego procesu. Spotęgować je w czasie.”

 

 

Prot Jarnuszkiewicz FOTOGRAFIA wystawa w Galerii Test w 2013 roku   Wywiad z Protem Jarnuszkiewiczem na Blogu E12
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

do góry