Usługa języka migowego
A A A

ZIMNA PIWNICA – grafiki z PJWSTK

Wystawa zatytułowana Zimna piwnica jest prezentacją grafik pedagogów, absolwentów i studentów z Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Kaliny z Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Na wystawie zaprezentują swoje prace artyści graficy – pedagodzy: Andrzej Kalina, Piotr Żaczek, Wojciech Domagalski. W swojej twórczości kontynuują oni tradycje „grafiki warszawskiej”, zdobywają wiele nagród, w Konkursie Grafika Warszawska. Laureaci tego Konkursu są też wśród absolwentów, biorących udział w wystawie. Będzie to prezentacja najciekawszych aneksów dyplomowych wykonanych w Pracowni Grafiki Warsztatowej, jak również prace wyróżniających się studentów

Uczestnicy wystawy:

Andrzej Kalina, Wojciech Domagalski, Piotr Żaczek, Joanna Knycz, Kamil Salem, Bogna Kowalska, Joanna Taracha, Michał Radziejewski, Piotr Zych, Bartek Rejdych, Magdalena Sołowianiuk, Olga Warabida, Martyna Zych, Maria Napiórkowska, Wanda Onyszkiewicz, Jakub Cieślik, Aleksandra Sobolewska, Anika Różnowicz, Magdalena Nosek.

 

 

Wystawie będzie towarzyszył wydrukowany przez artystów katalog oraz plakat informacyjny

zimna piwnica

do góry