Usługa języka migowego
A A A

VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2014

Wystawa pokonkursowa.


Wernisaż odbył się 15 kwietnia 2015 roku.

Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego organizowane jest w lubaczowskim muzeum od 1993 roku. Początki kolekcji rysunku współczesnego w Muzeum Kresów w Lubaczowie sięgają lat 60. XX w. W latach 80. XX w. kiedy muzeum zostało upaństwowione, postawiono na rozwój zbiorów nie tylko w dziedzinie historii i sztuki regionu, podjęto próbę tworzenia kolekcji sztuki współczesnej wychodzącej poza ramy miejscowej tradycji. Zdecydowano się na organizację ogólnopolskiego konkursu rysunku w formie  triennale, z którego część prac (prace nagrodzone i wyróżnione) miały wzbogacać zbiory. Od samego początku celem konkursu było rejestrowanie współcześnie istniejących zjawisk artystycznych oraz umożliwienie prezentacji dorobku artystów w zakresie rysunku. Organizowanie konkursu co trzy lata miało i ma na celu prezentację kształtowania się nowych tendencji i zjawisk w sztuce. W ośmiu dotychczasowych edycjach konkursu organizowanych w latach 1993-2014 wzięło udział 1831 uczestników, którzy zaprezentowali kolejnym komisjom konkursowym 5076 prac reprezentujących współczesne rozumienie i poszukiwania w dziedzinie rysunku będącego podstawą każdej kreacji artystycznej.

W wystawie uczestniczą prace laureatów nagród: Kamila Pieczykolana (Grand Prix), Sławomira Grabowego (I Nagroda), Joanny Janowskiej-Augustyn (II Nagroda), Ity Haręzy (III Nagroda); wyróżnień honorowych: Teresy Adamowskiej, Cypriana Biełańca, Michaliny Cieślikowskiej-Kulmatyckiej, Łukasza Gierlaka, Izabeli Kity, Agnieszki Majak, Tomasza Świerbutowicza, Michała J. Wielowiejskiego; prace nominowanych oraz innych autorów.

Kamil Pieczykolan Akt II. Grang Pirx 2014

Sławomir Grabowy List do pani Bożeny Kowalskiej. I Nagroda 2014

 

Joann Janowska-Augustyn Miłość III. II Nagroda 2014

Ita Haręza Ciało własne 2. III Nagroda 2014

 

 

do góry