Usługa języka migowego
A A A

Sztuka z wrocławskim aTESTem

Zapraszamy na podsumowanie cyklu sześciu wystaw Sztuki z wrocławskim aTESTem.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu album zawierający opis najważniejszych prądów sztuki z Wrocławia. Na jego łamach Rektor ASP we Wrocławiu Piotr Kielan zapewnił nas o wadze projektu: „(…) jestem przekonany, że dla wielu z Państwa będzie to inny niż do tej pory rodzaj kontaktu z wrocławską sztuką. Z tak całościową i, z konieczności, wybiórczą prezentacją nie wybraliśmy się do Warszawy od wielu lat. (…) na przestrzeni roku odsłoniliśmy sześć „obrazów”, za którymi kryje się artystyczna historia, jakość i dorobek, a także odmienność wrocławskiej szkoły jako instytucji od lat kształcącej przyszłych artystów.”

Pierwszym „obrazem” była ekspozycja i rekapitulacja Eugeniusza Gepperta, filaru wrocławskiej Akademii i inspiracji twórczej dla następnych pokoleń studentów. Na wystawie widzieliśmy jego prace, a w publikacji przeczytają Państwo o pierwszym dyrektorze i rektorze Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych.

Wrocławski Strukturalizm jest zagadnieniem koronnym w sztuce miasta nad Odrą, dlatego i jemu była poświęcona duża wystawa w Galerii Test. O tym kierunku wnikliwie napisał Zbigniew Taranienko. Obszerny teks profesora jest analizą struktury tej sztuki.

Aby poznać wszystkie tajniki sztuki z Wrocławia zapraszamy do Testu po album „Sztuka z wrocławskim aTESTem”

do góry