Usługa języka migowego
A A A

4. A.M. Łubowski, Ślady I, 120x 100 cm., olej, płótno, własność Muzeum Sztuki w Łodzi, 1979 r,

do góry