Usługa języka migowego
A A A

POMIĘDZY FAKTEM A IDEĄ. Wystawa zbiorowa

 

POMIĘDZY FAKTEM A IDEĄ. Wystawa zbiorowa, Galeria Test 2013 rok, artyści A. Gieraga, D. Kaca, S. Gierowski, J. Pamuła, A. Myjak, B. Ostoja-Lniski, K. Tomalski, A. Węgłowski. Plakat do wystawy. Tło jasnoszare, jednolite. W centrum geometryczne kształty w kolorach niebieski, czarny, szary i biały, z elementami cieniowania. W centrum na górze tytuł napisany drukowanymi, czarnymi literami. Pod tytułem napisane trzy słowa: malarstwo, rzeźba, grafika. Kolor liter jasny szary.

Wystawa malarstwa rzeźby i grafiki.
Uczestniczy 8 Artystów:
Stefan Gierowski, Aleksandra Gieraga, Błażej Ostoja Lniski i Apoloniusz Węgłowski – malarstwo,
Adam Myjak – rzeźba,
Dariusz Kaca, Jan Pamuła i Krzysztof Tomalski – grafika.

Teresa Mosingiewicz, Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, z którym współorganizujemy tę wystawę jako, można powiedzieć, kontynuację ubiegłorocznej Intuicji – intelektu, napisała: „Myślą przewodnią niniejszej wystawy jest zebranie i bezpośrednie zestawienie wybranych prac znakomitych, współczesnych artystów, wybranych z różnych środowisk Polski, działających w dziedzinie malarstwa, rzeźby i grafiki. Są to Jan Pamuła i Krzysztof Tomalski z Krakowa; Stefan Gierowski, Adam Myjak, Błażej Ostoja Lniski i Apoloniusz Węgłowski z Warszawy; Aleksandra Gieraga reprezentująca środowisko łódzkie oraz Dariusz Kaca jako artysta i kurator tej wystawy.

Powyższy tytuł wystawy określa poszczególne dziedziny twórczości wybranych artystów, ich podejście do sztuki, a zwłaszcza do procesu twórczego i jest przyczynkiem do refleksji nad własnym podejściem do roli idei w konstytuowaniu się aktu twórczego. Jednak nie jest to jedyny aspekt tego zagadnienia gdyż można go jeszcze analizować na wielu płaszczyznach: filozoficznej, psychoanalitycznej, historycznej czy wreszcie epistemologicznej. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt doświadczenia życiowego i przeżycia duchowego artysty w odniesieniu do rzeczywistości i faktów w niej zaistniałych, które stały się (lub stają się) impulsem do bardziej uogólniających poszukiwań, wręcz abstrahujących, a przez to wkraczających do świata idei.

Interesującym problemem jest przekazanie odbiorcy sposobu w jakim artyści kierując się wyobraźnią, intuicją oraz własnym intelektem, doświadczają faktów z życia codziennego i transformują je, posługując się fizyczną materią w sferę wizualnej formy. Nośnikiem znaczeń staje się płaszczyzna płótna, papieru lub przestrzenna materia rzeźbiarska.

W wybranych do wystawy pracach FORMA nadana materii, w procesie percepcji, powoduje  powstawanie wartości duchowych wykraczających poza ramy naszej codzienności.

 

Wystawie towarzyszy katalog. Teksty napisane przez wszystkich  uczestników mają zadanie przybliżyć, a może i po trosze ułatwić odbiorcy drogę do interpretacji i lepszego zrozumienia prezentowanych prac.”

 

do góry