Usługa języka migowego
A A A

Polska. Ćwierćwiecze wolności.

Wystawa czynna od 16 grudnia 2015 do 28 stycznia 2016 roku.

Trzecia z cyklu 6. wystaw Sztuka z wrocławskim aTESTem,
w ramach projektu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016.

Cały cykl składa się z 6. problemowych, wielodyscyplinarnych i wielopokoleniowych prezentacji (z wypowiedziami studenckimi), z bazą w postaci wybitnych postaci sztuki, którym poświęcono w ostatnich latach wydawnictwa albumowe, głównie z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”.

Zapewne ma rację Herbert pisząc, że „Wielkie szkoły nie wygasają bezpotomnie…”. Tak było, jest i raczej będzie. Zapewne tak powiedzieć można też o wrocławskiej ASP, która posiada szereg osobowości, będących jej ambasadorami. To postaci o jakości artystycznej, które określić można mianem wrocławskiego atestu sztuki. Seria wystaw części najważniejszych wrocławskich tendencji w sztuce, czyni ich wybitne osobowości wraz z ich sztuką podmiotem konstrukcji wystaw. Rolą sztuki nie jest dzisiaj prowadzenie do zmian polityczno-społecznych, jednak refleksja dotycząca tego obszaru zasługuje na uwagę.

Na wystawie są prezentowane prace 25 artystów, którzy komentują istotne problemy polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej m.in. T. Brody, P. Jarodzkiego, Z. Makarewicza, P. Mikołajczaka, Z. Nitki, E. Get Stankiewicza, L. Żelaźniewicza.

 

do góry