Usługa języka migowego
A A A

Michał Jędrzejewski i preTEkSTy przestrzeni

  • opis
  • wernisaż

W środę, 18 listopada 2015 roku o godz. 16.00 odbyła się konferencja prasowa połączona z oprowadzaniem kuratorskim, a o godz. 19 – uroczyste otwarcie wystawy.

Wystawa czynna od 19 listopada do 10 grudnia 2015 roku. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Druga z cyklu 6. wystaw Sztuka z wrocławskim aTESTem, w ramach projektu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016.

Michał Jędrzejewski i preTEkSTy przestrzeni

Druga wystawa z cyklu Sztuka z wrocławskim aTESTem. Cały cykl składa się z 6. problemowych, wielodyscyplinarnych i wielopokoleniowych prezentacji (z wypowiedziami studenckimi), z bazą w postaci wybitnych postaci sztuki, którym poświęcono w ostatnich latach wydawnictwa albumowe, głównie z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”.

Wystawę Michał Jędrzejewski i preTEkSTy przestrzeni współtworzy zestaw dzieł M. Jędrzejewskiego (obrazy malarskie, plakaty, scenografie, obiekty przestrzenne, rysunkowe zapisy akcji) oraz sztuka artystów, w których realizacjach (malarstwie, rysunku, grafice, filmie, instalacji rzeźbiarskiej i multimedialnej) przestrzeń jest istotnym pretekstem wypowiedzi, a co istotniejsze realizacje Jędrzejewskiego są dla części artystów (Makarewicz, Dobiszewski, Kaniowski) powodem refleksji wyrażonej w ich dziełach.

Zostanie również zaprezentowany zestaw filmów studenckich powstałych w roku akademickim 2014/2015 w Pracowni Działań Intermedialnych prof. Ireneusza Olszewskiego, których tematem jest szeroko rozumiane pojęcie przestrzeni.

Ideą cyklu wystaw jest też zwrócenie uwagi na zbiory dzieł wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Michał Jędrzejewski i preTEkSTy przestrzeni

do góry