Usługa języka migowego
A A A

MARTA JARNUSZKIEWICZ. Rozpad

 

 

film  w   PJM

 

Związek architektury z krajobrazem rozumianym jako geomorfologia kulturowa, na polu której uwidaczniają się wpływy, koncepcje, potrzeby i ambicje ludzkie stał się punktem odniesienia dla projektu „Rozpad”.

Każdy pejzaż architektoniczny powstaje w wyniku dekompozycji wielu innych przestrzeni. Procesy transformacji, a także degradacji krajobrazu naturalnego tworzą główny kontekst dla prac wideo, zrealizowanych przeze mnie w dolnośląskim zagłębiu granitu – miejscu bezpośrednio związanym z architekturą MDM-u.

Granit jest bowiem jednym z głównych budulców nie tylko Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, ale także wielu innych, zarówno historycznych, jak i współczesnych budynków oraz obiektów infrastruktury. Kopalnie tego surowca stanowią jeden z dojmujących przykładów, w którym ekonomia i mechanizacja ruchu człowieka zdominowała naturalne środowisko. Aktualny soundscape miejsca złożony jest z brzmienia maszyn i pracy ciał dekomponujących to miejsce. Moja obecność w tej przestrzeni jest próbą przywrócenia jej naturalnego, efemerycznego ruchu nie pozostawiającego po sobie trwałych śladów.

 

 

 

do góry