Usługa języka migowego
A A A

KASTEN – wystawa rzeźb, monotypii i rysunków Andrzeja Kastena (1923-2020)

ANDRZEJ KASTEN (29 maja – 16 czerwca 2023, wernisaż: 29 maja, godz. 19.00)

Na obrazku widać artystę rzeźbiarza, który stoi w plenerze w Orońsku. Artysta pracuje nad rzeźbą pod tytułem "Myśliciel". Rzeźbiarz używa narzędzia podłączonego do prądu i szlifuje powierzchnię rzeźby. Jest ciepło i słonecznie. Rzeźba stoi na podwyższeniu, obok niej leży drewniana paleta.

Na plenerze w Orońsku w 1977 r. , „Myśliciel”, rzeźba wykonana w bolechowieckim marmurze na ogólnopolską wystawę rzeźby w Orońsku.

Andrzej Kasten urodził się w 1923 i zmarł w 2020 r. w Warszawie. Przez całe życie był związany w tym miastem. Był w IV klasie Gimnazjum im. Tadeusza Reytana, gdy wybuchła wojna. W 1940 r. zaczął pracować w Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej. Tam też nawiązał kontakty i wstąpił do konspiracyjnego ruchu oporu. W 1943 r. opuścił stolicę i znalazł się w oddziale partyzanckim Tomasza Wójcika „Tarzana” operującym w okolicach Sandomierza. Przyjął pseudonim „Zulejka”. Wraz z oddziałem dołączył do zgrupowania Armii Krajowej, dowodzonego przez Jana Piwnika „Ponurego”, następnie przeszedł do formacji Narodowych Sił Zbrojnych. Zmobilizowany w sierpniu 1944 r. został żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, początkowo w Oficerskiej Szkole Artylerii, później w różnych jednostkach i formacjach. W 1950 r. po dosłużeniu się stopnia kapitana. Został zdemobilizowany. Następnie w latach 1951-1956 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczęszczał do Pracowni Prof. Franciszka Strynkiewicza. W latach 1961-1968 pracował jako projektant w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, początkowo w Zakładzie Maszyn i Urządzeń, potem w Zakładzie Wzornictwa i Środków Transportu. W latach 1971-1974 kontynuował pracę projektanta w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Medycznej ORMED, gdzie projektował aparaturę i sprzęt medyczny. W następnych latach w swojej twórczości artystycznej przede wszystkim zajął się rzeźbą. Tworzył rzeźbę portretową, plenerową, pomniki, a także małe formy rzeźbiarskie i medale. Zajmował się także rysunkiem i grafiką użytkową. W 1958 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (odznaczony Złotą Odznaką ZPAP w 1980 r.), a w 1968 r. – członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Brał udział w konkursach i wystawach zbiorowych: środowiskowych, ogólnokrajowych i międzynarodowych (we Włoszech, na Węgrzech, w Hiszpanii, Macedonii, Rumunii, Czechosłowacji, Francji i Niemczech). Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w Polsce i na świecie.

Większe realizacje: w Warszawie – Pomnik Kościuszkowców, Pomnik Waleriana Łukasińskiego, Figura Św. Franciszka przy kościele Św. Stanisława oraz Drogowskaz w Galerii Wolskiej Rzeźby w Metalu; w Wąchocku – Pomnik Podziemnego Państwa Polskiego, Pomnik Dowódcy Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej majora Jana Piwnika „Ponurego” oraz Jego płyta nagrobna; w Orońsku – Myśliciel w Centrum Rzeźby Polskiej; w Olesznie – Pomnik Poległym Żołnierzom Armii Krajowej; w Bydgoszczy – popiersie Claude’a Debussy’ego w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego. 

Na obrazku widać rzeźbę z marmuru. Obiekt jest lśniący i ma obły, organiczny kształt. Centralnie widać kształt przypominający głowę. Rzeźba nosi tytuł "Dwoje". Na rzeźbie widać poziome błyski światła.

„Dwoje”, marmur węgierski, l. 70. XX w.

Andrzej Kasten był artystą nowatorskim i operującym bogatą poetyką wyrazu, posiadającym twórczą odwagę i wyczucie formy. Do twórczych inspiracji artysty należały m. in.: sztuka etruska, romańska, twórczość i osoba Brâncusiego, kubizm, formizm, abstrakcja, a także przeżycia związane z walką o wolność z czasów wojny, relacje z bliskimi, codzienność, jak również forma sama w sobie.

Artysta dokonywał na polskim gruncie realizacji rzeźbiarskich, wyróżniających się stylem, odkrywczością i formatem. Był jako twórca odważny, przenikliwy, świadomy celu, każdej linii, zagłębienia, kształtu i możliwości materiału, w którym pracował. Precyzyjny. W jego rzeźbach, tych pomnikowych, monumentalnych oraz tych mniejszych, poetyckich, abstrakcyjnych, grających formą jest wyważenie, harmonia, oddech. Przestrzeń dla dzieła i odbiorcy. O sile wyrazu i inspiracjach artystycznych świadczy bogactwo form: zatrzymani w kadrze, ekspresyjni „Biegacze” (l. 70. XX w.), nowatorskie „Drogowskazy” (1968-1972), pomnik Waleriana Łukasińskiego (1987) czy Tadeusza Bairda (1979), budzące wyobraźnię rzeźby niefiguratywne, m.in. „Siedzący I” (1972), „Dwoje” (l. 70. XX w.), „Myśliciel” (1978), foremne i zmysłowe „Akty” tworzone od lat 50. XX wieku; zostające w pamięci portrety, syntetyczne medale, rysunki, „Monotypie”. I wreszcie, chyba najbardziej kojarzony z artystą, monumentalny, brawurowy pomnik Kościuszkowców (1984) na praskim brzegu Wisły w Warszawie.

Na zdjęciu widać popiersie młodej kobiety. Ma ona przymknięte powieki i wyraźnie wykrojone wargi. Ma podłużny nos i szczupłą twarz o wyrażnie zaznaczonych kościach policzkowych. Kobieta ma upięte włosy oraz podłużną szyję. Prawdopodobnie ma opaskę na głowie.

„Zosia”, gips patynowany, 1964

Fragmenty tekstu „Od Redakcji” Heleny Sienkiewicz-Więcław z katalogu „Kasten”, wydawca Andrzej Spoczyński, Warszawa 2023

Sztuka Andrzeja Kastena przynosi światu mądrość, uważność, balans i wyciszoną, podskórną emocjonalność. Jego abstrakcyjne, syntetyczne kompozycje przypominają o sensach struktury, konstrukcji, o grawitacji i harmonii, o rozpadzie, rozsychaniu, matematycznym narastaniu, o zależnościach fizyki, chemii, metafizyki, efemeryczności.

Andrzej Kasten był osobowością portretu współczesnego i figuracji, zafascynowany ciszą, syntezą, a zarazem poezją i muzyką. W atelier na warszawskich Sadach Żoliborskich od pięciu dekad tworzy nieprzerwanie także jego żona i uznana artystka Barbara Pszczółkowska-Kasten.

Sztukę Kastena można powiązać z koncepcjami postrzegania wizualnego, badanymi w perspektywie psychologii postaci przez Rudolfa Arnheima (Gestalt). Pozostaje też mistrzem anamorfozy, aluzyjności, metafory, którą Mieke Bal określała jako „kondensację znaczeń”, mającą możliwości „wyrywania z lepkiej dosłowności metonimii i synekdochy”.

Wśród wielu subtelnych portretów i popiersi szczególnie wyróżniają się te dedykowane młodym dziewczętom, np. kubizująca rzeźba „Zosia” (1964), w przemyślany, twórczy sposób dialogująca z słynną Nefertiti (egipskim arcydziełem sztuki egipskiej Nowego Państwa, portretem pierwszej żony Amenhotepa IV – Echnatona) przez wydłużenie szyi i niemal bliźniacze kadrowanie ramion.

Na zdjęciu widać rzeźbę z marmuru, która ma około 30 cm wysokości. Widać na niej lecącego Ikara. Rzeźba ma kolor brązowy o jasnym i ciemnych przebarwieniach. Po prawej stronie widać głowę Ikara. Głowa jest skierowana lekko do dołu. Za głową są wklęsłe i wypukłe formy, które przypominają skrzydła.

„Ikar III”, marmur węgierski, l. 70. XX w.

Do najbardziej brawurowych i komentowanych realizacji Andrzeja Kastena należy zrealizowany w 1984 r. na warszawskiej Pradze pomnik Kościuszkowców w Warszawie. To przeskalowana postać biegnącego żołnierza, jakby chwytającego pustą przestrzeń. Jest wyposażony w atrybuty polskości, biegnąc: „w płaszczu pałatce, z piastowskim orłem na czapce-rogatywce […] na cokole dwa metry wysokim i 15 metrów długim”. Możemy wyczuć aporię upamiętnienia czynu, a zarazem semantykę przebłagalną, graniczną, ofiarniczą jak metafora walki o przetrwanie. Rzeźbiarz, który z warsztatem abstrakcyjnym był „za pan brat”, wprowadził w przestrzeń społeczną, pełną dramatycznego patosu, figurację. Gest zmagania żołnierza z wiatrem przypomina przejmujące postaci kobiet rozpaczających z grupy „Opłakiwanie” Niccol dell’Arca, rzeźbiarza Quattrocenta, o blisko 160 lat antycypującego dynamizm baroku.

fragmenty tekstu „Andrzej Kasten. Spokój — trzepot —ciemność —światło” dr Dorota Grubba-Thiede (ASP w Gdańsku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) z katalogu „Kasten”, wydawca Andrzej Spoczyński, Warszawa 2023

Na zdjęciu widać pomnik żołnierza 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Żołnierz ma wyciągniętą do przodu lewą rękę. Wyciągnięta ręka oznacza, że mężczyzna chce pomóc  żołnierzom walczącym w powstaniu warszawskim. Żołnierz ma na głowie wojskowy kaszkiet, jest w mundurze. Widać  głowę żołnierza, zarys tułowia i nóg. Wydaje się, że żółnierz ma z tyłu powiewający płaszcz. Forma z tyłu jest głównie kanciasta i dynamiczna oraz uproszczona.

„Pomnik Kościuszkowców”, Wybrzeże Helskie, Warszawa, brąz, wys. 10 m, 1984 (fot. Sergo Kuruliszwili)

 

Ta wystawa powstała dzięki dotacji FUNDUSZU POPIERANIA TWÓRCZOŚCI:

Logo czarnobiałe ZAIKS sprzyjamy wyobraźni
do góry