Usługa języka migowego
A A A

JOANNA MROZOWSKA Archiwum

23 lutego – 23 marca 2022 r.

(Dzień otwarcia 23 lutego 2022, środa, godz. 14:00 – 20:00)

Artystka Joanna Mrozowska w swojej pracowni.  Ubrana jest na czarno, blondynka, stoi obok obrazu, który jest jej wzrostu. Na obrazie symbolicznie malowany domek z czerwonym dachem. Po lewej stronie szkicowo malowana postać grabiąca liście.Joanna Mrozowska urodziła się w 1976 roku w Warszawie. Studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom z malarstwa za pracę Miasto obroniła w 2004 roku w Pracowni prof. Mariana Czapli, zaś aneks z malarstwa ściennego w Pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego. Po studiach doktoranckich, rozpoczętych w 2015 roku, otrzymała tytuł doktora na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni w 2019 roku.

Obraz Prostokątny, pionowy. Po dwóch stronach obrazu symbolicznie malowane domki w których stoją czarne postacie, które przepychają domki. Jeden w lewą drugi w prawą.

Andrzej Rysiński tak mówi o malarstwie Joanny Mrozowskiej:

„Joanna Mrozowska jest artystką. zainteresowaną notowaniem zjawisk i wydarzeń związanych z monotonią. i banałem codziennego życia, pełnego rutyny i pośpiechu. Uważnie obserwuje swoje najbliższe otoczenie.

Jej prace na pierwszy rzut oka są powierzchowne i niezdarne, ale ten rodzaj interpretacji wynika z trafnego postrzegania rzeczywistości i zależnie od kontekstu, doboru zwykle bardzo syntetycznych i uproszczonych form.

Obraz w formacie kwadratu na który namalowany jest domek z jednym oknem i siatka po bokach. Cały obraz jest w trzech kolorach niebieski biały i szaty. Malarstwo to nazwałbym „małym realizmem”, chociaż malarka czasami zbliża się w swojej skrótowości do abstrakcji. Rezultaty artystycznych poszukiwań Joanny Mrozowskiej oparte są przede wszystkim na cennej umiejętności adekwatnego przekładu własnych emocji, wzruszeń i refleksji na język malarskiego obrazowania.

Charakterystyczne dla jej obrazów jest syntetyczne ujęcie przestrzeni i formy oraz płaski kolor. Często posługuje się rysunkiem. Dzięki przeżywanym emocjom i ich bardzo osobistej interpretacji powstaje autentyczne malarstwo. Walory te sprawiają, że w swojej dojrzałości  jej twórczość jest łatwo rozpoznawalna”.

 Z tekstu Grzegorza Borkowskiego Rysunki na obrazach Joanny Mrozowskiej, do wystawy Pocztówki z Zacisza; „ASPIRACJE” nr 59/60 (1/2/2020) Kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, (str. 33-39)

„Sposób, w jaki wyraziście rysunkowe obrazowanie pojawia się w malarstwie Joanny Mrozowskiej, jest najbardziej charakterystycznym walorem jej twórczości, tworzy jej specyfikę, szczególnie że artystka posługuje się bardzo różnymi rodzajami rysunków i nadaje im różne znaczenia.

Nakreślone farbą na obrazach rysunki mogą sprawiać wrażenie szkicowych, bo mają w sobie sugestywną prostotę obrazowania: tworzy je zwykle kilka zdecydowanie poprowadzonych linii, tylko nieznacznie różniących się grubością. Jednak w tej prostocie dostrzec można na tyle syntetyczne ujęcie przedstawionego motywu, że niejednokrotnie mamy do czynienia właściwie ze zwięzłymi znakami, niemal piktogramami (przedstawieniami pojęć), a czasem wręcz z ideogramami (przedstawieniami idei jako sposobów rozumienia pojęć). Rozległe, najczęściej jednolite powierzchnie barwne na obrazach wzmacniają przez kontrast wymowę skondensowanych rysunków.

Obraz prostokątny w pionie. Biały domek na zielonym tle. W górze żółty  prostokąt.(…) Obejrzenie zestawu obrazów Joanny Mrozowskiej umożliwia zobaczenie, jak od przedstawiania realnych obiektów-domów uwaga artystki przechodzi do znaków pojęć bardziej abstrakcyjnych. Ale równie dobrze ten proces możemy widzieć w odwrotnym kierunku: od abstrakcyjnych form domów do realnych – oba wątki rozwijane są bowiem w jej twórczości równolegle. I ma to swoją istotną wymowę: wymknięcie się formalnym podziałom lub ograniczeniom, z jednoczesnym respektowaniem walorów każdej wykorzystywanej formuły. Systemowe działanie Mrozowskiej uzmysławia wspólne pochodzenie dwóch formuł rysunku wpisanych w różne obrazy, obrazy wynikające z jednej idei malarstwa pokrewnej sztuce plakatu.”
 

Joanna Mrozowska była bohaterką VII odsłony naszego projektu online Portret Artysty (I odcinka cyklu w 2021 roku). Krótki film o jej twórczości, jaki powstał wtedy można obejrzeć, wchodząc na naszą stronę internetową:

 

Znajdują się tam też informacje o Artystce oraz wywiad z nią. Ci z Państwa, którzy już ten materiał widzieli, mogą sobie przypomnieć, a Tych, którzy jeszcze nań „się nie natknęli” – zapraszamy serdecznie do obejrzenia, mając nadzieję, że tym bardziej zachęci Państwa do podziwiania obrazów Joanny Mrozowskiej w przestrzeni Galerii Test – „na żywo”.

do góry