Usługa języka migowego
A A A

GRAFIKA WARSZAWSKA 2014 oraz wybrane prace z 20 lat Konkursu

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się
24 czerwca
2015 roku o godzinie 19.00

 

Wystawa pokonkursowa Grafika Warszawska była plonem prowadzonej w 2014 roku XXI edycji Konkursu, która okazała się edycją ostatnią (oczywiście do czasu, aż Konkurs, podobnie jak to już bywało, odrodzi się „jak feniks z popiołów”). Podczas uroczystego otwarcia nastąpiło wręczenie dyplomów (oraz kwiatów :-)) laureatom Nagród Roku 2014. Na wystawie pokazane były także wybrane grafiki z 20 lat trwania Konkursu (część 20-letniego dorobku została pokazana wraz z pracami nagrodzonymi w 2013 roku).

Konkurs był unikatowym zjawiskiem w skali europejskiej i jedynym takim w Polsce. Jako jedna z niewielu cyklicznych imprez promujących współczesną grafikę, stał się wydarzeniem prestiżowym, skupiającym szerokie grono artystów i autorytetów w dziedzinie sztuk plastycznych. Adresowany  był do artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni plastycznych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Uczestniczyli w nim zarówno twórcy znani, posiadający już wybitny dorobek artystyczny, jak i początkujący, jeszcze nieznani szerszej publiczności. Uczestnicy konkursu sięgali po rozmaite techniki graficzne, poczynając od odbitek we wszystkich tradycyjnych technikach metalowych, poprzez drzeworyty, litografie, linoryty, serigrafie, techniki mieszane, a na technikach cyfrowych kończąc. Wraz z rozpoczęciem XVI edycji do konkursu mogły być zgłaszane także prace multimedialne, które można obejrzeć na płytach DVD, dołączanych od 2009 roku do katalogów wydawanych po każdej edycji Konkursu. Od 2013 roku Konkurs odbywał się w 4 edycjach kwartalnych, zamiast 12 edycji miesięcznych.

Wystawy pokonkursowe Grafiki Warszawskiej budziły zawsze bardzo duże zainteresowanie publiczności ze względu na ich wysoki poziom artystyczny, jak i rolę edukacyjną. Na tegorocznej wystawie można było obejrzeć 20 prac 14 autorów, wśród nich 6 uhonorowanych Nagrodami Roku. 3 nagrody przyznano autorom prac multimedialnych (w tym dwa filmy otrzymały Nagrody Roku) – były również do obejrzenia na wystawie. Wśród twórców licznie reprezentowani byli młodzi artyści, wśród nich studenci i absolwenci uczelni plastycznych, przede wszystkim, debiutująca w Konkursie, Justyna Sokołowska – zdobywczyni dwóch Nagród Roku, a także Aleksandra Tubielewicz czy Dorota Ziółkowska. Zobaczyliśmy też prace wielokrotnych laureatów nagród: Przemysława Runo, Wiesława Szamockiego, Wojciecha Domagalskiego, a przede wszystkim Piotra Żaczka, zdobywcy nagród w latach 2007-2008, który triumfalnie powrócił do Konkursu, otrzymując Grand Prix Roku 2014.

Wystawie towarzyszył Katalog Grafika Warszawska 2014 oraz wydany pod koniec 2014 roku album podsumowujący 20 lat trwania Konkursu.

Laureaci Nagród Roku 2014:

PIOTR ŻACZEK, Obszar XIX, linoryt Grand Prix Roku 2014 Prezydenta m.st. Warszawy

PIOTR ŻACZEK, Obszar XIX, linoryt Grand Prix Roku 2014 Prezydenta m.st. Warszawy

 

KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI, E 23 (2014), praca multimedialna I Nagroda Roku 2014

KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI, E 23 (2014), praca multimedialna
I Nagroda Roku 2014

JUSTYNA SOKOŁOWSKA, Eden, druk cyfrowy II Nagroda Roku 2014

JUSTYNA SOKOŁOWSKA, Eden, druk cyfrowy
II Nagroda Roku 2014

 

WOJCIECH DOMAGALSKI , TLV, druk cyfrowy, sitodruk III Nagroda Roku 2014

WOJCIECH DOMAGALSKI , TLV, druk cyfrowy, sitodruk
III Nagroda Roku 2014

 

DANIEL MARCINIAK, Memory, praca multimedialna Nagroda Roku 2014 Rektora ASP w Warszawie

DANIEL MARCINIAK, Memory, praca multimedialna
Nagroda Roku 2014 Rektora ASP w Warszawie

 

JUSTYNA SOKOŁOWSKA, Wyjście z Egiptu, druk cyfrowy Nagroda Roku 2014 Dyrektora MIK

JUSTYNA SOKOŁOWSKA, Wyjście z Egiptu, druk cyfrowy
Nagroda Roku 2014 Dyrektora MIK

LogaGW

do góry