Usługa języka migowego
A A A

GRAFIKA WARSZAWSKA 2012

Grafika Warszawska, wystawa Galeria Test 2013 rok, Konkurs artystyczny. Plakat XIX edycji konkursu. W centrum kompozycji widać literę w w kolorach czarnym, niebieskim, czerwonym i żółtym. Na drugim planie jest szara litera g. Tło plakatu jest w cieniowanej szarości.

Wystawa pokonkursowa Grafika Warszawska 2012, będąca plonem prowadzonej w ubiegłym roku XIX edycji Konkursu.

W 2013 roku odbędzie się jubileuszowa XX edycja Konkursu, istniejącego w obecnej formie od 1994 roku. Konkurs jest unikatowym zjawiskiem w skali europejskiej i jedynym takim w Polsce. Jako jedna z niewielu cyklicznych imprez promujących współczesną grafikę, stał się wydarzeniem prestiżowym, skupiającym szerokie grono artystów i autorytetów w dziedzinie sztuk plastycznych. Konkurs adresowany jest do artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni plastycznych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Uczestniczą w nim zarówno twórcy znani, posiadający już wybitny dorobek artystyczny, jak i początkujący, jeszcze nieznani szerszej publiczności. Uczestnicy konkursu sięgają po rozmaite techniki graficzne, poczynając od odbitek we wszystkich tradycyjnych technikach metalowych, poprzez drzeworyty, litografie, linoryty, serigrafie, techniki mieszane, a na technikach cyfrowych kończąc. Wraz z rozpoczęciem XVI edycji do konkursu mogą być zgłaszane także prace multimedialne i trzeba przyznać, że coraz więcej tego typu prac pojawia się w Konkursie a ich autorzy zostają laureatami nagród miesięcznych oraz rocznych – ich prace można obejrzeć na płytach DVD, które od 2009 roku są dołączane do katalogów wydawanych po każdej edycji Konkursu.

Nagradzane co miesiąc prace tworzą kolekcję należącą do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Są wśród nich prace mistrzów takich jak: Anna Jelonek-Socha, Irena Snarska, Ewa Walawska, Leszek Hołdanowicz, Ryszard Gieryszewski, Henryk Opałka czy Czesław Podgórski; prace wybitnych artystów średniego pokolenia jak: Elżbieta Banecka, Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Małgorzata Dmitruk, Marek Jaromski, Andrzej Kalina, Krzysztof Róziewicz, Piotr Smolnicki, Wiesław Szamocki; w końcu prace najmłodszych artystów, którzy odnoszą również sukcesy na międzynarodowych konkursach grafiki w Europie.

Wystawy pokonkursowe Grafiki Warszawskiej, prezentujące prace nagrodzone w edycjach miesięcznych oraz wyłonione spośród nich Nagrody Roku, budzą zawsze ogromne zainteresowanie publiczności ze względu na ich bardzo wysoki poziom artystyczny, jak i rolę edukacyjną. Na tegorocznej wystawie będzie można obejrzeć 48 prac nagrodzonych w edycjach miesięcznych, wśród nich 6 uhonorowanych Nagrodami Roku. 8 nagród przyznano autorom prac multimedialnych. Filmy te również będzie można obejrzeć na wystawie. Laureatami nagród jest 24. artystów. Licznie reprezentowani są młodzi twórcy, wśród nich studenci i młodzi absolwenci uczelni plastycznych m.in.: Joanna Gębal, debiutująca w Konkursie – zdobywczyni Grand Prix, a także Agnieszka Patoka, Katarzyna Matyjek, Joanna Taracha.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej GRAFIKA WARSZAWSKA 2012, połączone z oficjalnym wręczeniem nagród laureatom  Nagród Roku 2012 odbyło się 22 maja 2013 roku o godzinie 19.00 Laureatami Nagród Roku 2012 są:

Wystawa, XIX edycja Grafika Warszawska w Galerii Test, laureatka Joanna Gębal, Bez tytułu, druk cyfrowy - Grand Prix Roku 2012 Prezydenta m.st. Warszawy. Praca jest w szarościach. W centrum w górnej partii pracy jest ucięty przy wierzchołku trójkąt. Trójkąt jest nieostry i ma rozmyte kontury.

Joanna Gębal za pracę Bez tytułu, druk cyfrowy
Grand Prix Roku 2012 Prezydenta m.st. Warszawy

Wystawa, XIX edycja Grafika Warszawska w Galerii Test, laureat Krzysztof Ćwiertniewski, E1 (2012), praca multimedialna - I Nagroda Roku 2012. Na zdjęciu widać koła kolorów i świateł. W centrum i w górnej partii są dwa prawie białe koła. Tło jest ciemniejsze i w kolorach o ciepłej temperaturze.

Krzysztof Ćwiertniewski, E1 (2012), praca multimedialna –
I Nagroda Roku 2012

Wystawa, XIX edycja Grafika Warszawska w Galerii Test, laureatka Katarzyna Matyjek, Bez tytułu (dyptyk), druk cyfrowy - II Nagroda Roku 2012. Dwie prace mają kształt prostokątów. Na zdjęciu pierwszej pracy po lewej stronie widać kompozycję przypominającą pejzaż. Praca jest w kolorach czarny, biały i szary. Praca ma kompozycję poziomą. Na pierwszym tle są ciemne, jednolite płaszczyzny. Na dalszym planie jest płaszczyzna przypominająca niebo, która jest jasna przy linii horyzontu. Na drugim zdjęciu jest identyczna kompozycja. Druga praca ma ułożone na odwrót partie jasne i ciemne w części poziomej na pierwszym planie i pełni role negatywu wobec pierwszej pracy po lewej stronie. W drugiej pracy płaszczyzna na pierwszym planie jest biała. Płaszczyzna przypominająca niebo jest taka sama w obu pracach.

Katarzyna Matyjek, Bez tytułu (dyptyk), druk cyfrowy –
II Nagroda Roku 2012

Wystawa, XIX edycja Grafika Warszawska w Galerii Test, laureatka Joanna Taracha, Dmuchawce, druk cyfrowy - III Nagroda Roku 2012. Na zdjęciu widać pejzaż. Widać lasy i niebo. Wszystko jest zamglone. Światło jest w centrum obrazu. Światło to jest rozmyte i niewyraźne. Przestrzenie przy krawędzi są ciemne i rozmyte. Każdy element obrazu ma miękkie kontury.

Joanna Taracha, Dmuchawce, druk cyfrowy –
III Nagroda Roku 2012

Wystawa, XIX edycja Grafika Warszawska w Galerii Test, laureat Wiesław Szamocki, jeden + jeden, druk cyfrowy - Nagroda Roku 2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Praca jest w kolorach czarnym i białym. Jest to pejzaż. Pośrodku jest jasna płaszczyzna, która przypomina rzekę. Po bokach są drzewa. Po obu stronach układ drzew jest identyczny. Drzewa przypominają strukturę drobnych linii. Drzewa się odbijają w wodzie.

Wiesław Szamocki, jeden + jeden, druk cyfrowy –
Nagroda Roku 2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wystawa, XIX edycja Grafika Warszawska w Galerii Test, laureatka Marta Banaszak, Figuracje I, linoryt barwny - Nagroda Roku 2012 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Na zdjęciu widać owalny, jajowaty kształt. Wewnątrz widać okrągłe płaszczyzny kolorów: jasny brązowy, błękitny, czarny i szary. W każdym kolorze widać drobne jasne kropki. Największe nagromadzenie kropek jest w centrum kompozycji.

Marta Banaszak, Figuracje I, linoryt barwny –
Nagroda Roku 2012 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

0482a

do góry