Usługa języka migowego
A A A

EWA SIEMIŃSKA. Ślady

 

 

„Ślady – tytuł najnowszej wystawy Ewy Siemińskiej ujawnia istotę twórczości autorki. Malarstwo jest dla niej przede wszystkim zapisem odczuć i emocji towarzyszących doświadczaniu rzeczywistości.

Do jej ulubionych tematów należy pejzaż. Posługując się szyfrem kolorów i abstrakcyjnych form, syntetyzuje i utrwala na płótnie pamięć poruszających wyobraźnię widoków. Wiele wątków dostarcza Kazimierz Dolny.”

 

 

Jak na początku siedząc nad brzegiem

widzisz się rzeki odwrotnym biegiem

przypatrz się górze co dno ma wklęsłe

między morzami jest tylko przęsłem

chcąc dojrzeć chmury spojrzyj hen niżej

świat poza światem zobaczysz bliżej

przejrzyj powietrze jak karty książki

którą przenika nowy plan boski

a co jest wewnątrz gdy tego nie ma

ziemia nad ziemią mniej już nie trzeba

Mieczysław Machnicki

9.02.2019

 

„Wśród obrazów prezentowanych w Galerii Test próżno jednak szukać podobizn słynnych, stojących przy Rynku kamienic, romantycznych ruin zamku, zabytkowych kościołów i uroku wąskich uliczek. Ewa Siemińska nie podąża tropem wytyczonym przez wedutystów od XVIII wieku sławiących architekturę i niepowtarzalną atmosferę miasta. Na dziesiątkach płócien daje wyraz swojej fascynacji płynącą u jego stóp Wisłą. Nie portretuje jej, ale tworzy odrealniony, subiektywny wizerunek nieujarzmionej, podlegającej ciągłym metamorfozom rzeki.”

 

 

„W Teście spotkamy zaledwie kilka prac z długiego, zrodzonego z refleksji nad ulotnością zjawisk i zdarzeń, cyklu Cienie. Niewyraźne, zanikające w mgławicowej przestrzeni sylwetki postaci z dwójką rozbrykanych psów. Inny przykład – zwiewna, pastelowa mozaika jesiennych liści.”

Cytaty pochodzą z albumu do wystawy Ślady autorstwa Marii Teresy Krawczyk

do góry