Usługa języka migowego
A A A

ALEKSANDRA KOT. Bal w operze


Ola Kot jest absolwentką Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej praca dyplomowa Baśnie 1001 nocy pod kierunkiem profesora Lecha Majewskiego (Pracownia Grafiki Wydawniczej) otrzymała wyróżnienie rektorskie, a także znalazła się wśród sześciu najlepszych dyplomów projektowych 2005 roku wybranych przez magazyn „2+3 D”.
Od tego czasu brała udział w wielu projektach. Współpracuje z polskimi instytucjami kultury, w tym z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Narodową, kinem Iluzjon, Muzeum Powstania Warszawskiego. Bierze także udział w inicjatywach prywatnych, projektując plakaty, książki i inne rodzaje materiałów reklamowych. Wiele jej projektów zyskało szerokie uznanie. Jej prace były prezentowane na wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jest asystentką na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje nad doktoratem: Gry i zabawy towarzyskie – związki typografii z obrazem. Jest to rodzaj skonstruowanego za pomocą typografii teatrum, inspirowanego tekstem Juliana Tuwima. I właśnie ten „tuwimowski projekt” znakomicie wpisuje się w obchodzony obecnie Rok wielkiego poety.

Tytuł wystawy w Galerii Test – Bal w operze. Zostanie pokazany zestaw autorskich form graficznych, opierających się w dużej mierze na rozwiązaniach typograficznych i badający ich interakcje z obrazem. Poszczególne elementy będące interpretacją graficzną poematu Tuwima aranżują scenografię, po której porusza się widz. Każda z części ma indywidualną formę i konstrukcję graficzną, mającą za zadanie wprowadzić widza w świat tuwimowego balu. Uczestnikami balu jesteśmy między innymi my, widzowie i postaci z otaczającego, oficjalnego świata.


do góry